کتاب کانبان (سیستم عصبی تولید ناب)

220,000 

  • اصطلاحات و فواید کانبان
  • عملکردها،قوانین و انواع کانبان
  • برنامه ریزی کانبان

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

غلامرضا هاشم زاده

44 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • فصل اول معرفی اصطلاحات و فواید کانبان
  • فصل دوم اصول کانبان: عملکردها،قوانین و انواع کانبان
  • فصل سوم برنامه ریزی کانبان
  • فصل چهارم گردش کانبان
  • فصل پنجم بهبودبا کانبان
  • فصل ششم بازتاب و نتیجه گیری


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

159 صفحه

 

غلامرضا هاشم زاده

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg