آموزش مجازی اصول مدیریت و سرپرستی مقدماتی(وبینار آنلاین)

6,700,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس : آقای سید امین اسماعیلیان

ساعت :   ١٤ الی ١٨

تعداد جلسات : ٢ جلسه

آموزش آنلاین مدیریت و سرپرستی تکمیلی

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی اصول مدیریت و سرپرستی مقدماتی :

١) اصول نوین سرپرستی

٢) مسئولیت و نقش حرفه ای سرپرستان در تحقق اهداف و کسب مزیت رقابتی سازمان
٣) روش های انگیزش پرسنل و ارتقاء روحیه کار گروهی و اصول کار تیمی
٤) سازماندهی و برنامه ریزی در محیط کار
٥) رابطه بین مسئولیت پذیری، نظم و انضباط کاری در پیشرفت و موفقیت سازمان

٦) تکنیک های مدیریت تعارض و حل موضوعات مورد اختلاف بین پرسنل تحت نظارت
٧) مشارکت کارکنان در ارائه ی ایده و خلاقیت و نوآوری

٨) چگونگی ایجاد ارتباطات سازنده کارکنان در جهت بهره وری سازمان

٩) مهارت های مدیریت زمان
١٠) روابط انسانی، تفویض اختیار، حل مسئله و تصمیم گیری اثر بخش
١١) نحوه هدایت و رهبری و نقش مشاوره ای سرپرست
١٢) نحوه صحیح آموزش و مربی گری و منتورینگ و ارتقای مهارت کرکنان
١٣) نحوه مدیریت افراد مشکل ساز و چگونگی ایجاد فضای کار مناسب
١٤) مدیریت تغییر، علل مقاومت در برابر تغییر و راهبردهای مناسب رفتار در برابر تغییر
١٥) آشنایی با انواع طرح ریزی شغل(چرخش شغلی، توسعه شغلی و غنی سازی شغلی)
١٦) نحوه صحیح ارزشیابی عملکرد کارکنان و روش های استفاده بهینه از توانمندی های کارکنان


شما ممکن است به دوره آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی تکمیلی نیز علاقه مند باشید