آموزش حضوری تکنیک های مصاحبه استخدامی (جذب و استخدام)؛(وبینار آنلاین)

44,000,000 

تاریخ برگزاری آموزش حضوری : ١٧ و ١٨ مرداد
مدرس : آقای دکتر مرتضی جوشقانی زاده(مولف کتاب از مصاحبه تا استخدام)
ساعت : ٨ الی ١٦
تعداد جلسات : ٢ جلسه

محل برگزاری : سالن کنفرانس مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره تکنیک های مصاحبه استخدامی : 

١) مرور کلی بر جذب و مصاحبه و کاربردهای آن
٢) برند کارفرمایی و اهمیت آن در مقوله جذب و استخدام
٣) فرصت همکاری با شرکت شما دائمی است یا موقت؟
٤) شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر روند جذب و استخدام
٥) برون سپاری فرآیند استخدام و مصاحبه و مزیت های آن
٦) کاربردهای مصاحبه، استراتژی استخدام در شرکت های بزرگ
٧) شرکت های بزرگ چگونه استخدام میکنند؟
٨) شرکت های بزرگ به دنبال چه خصوصیاتی از مصاحبه شوندگان هستند؟
٩) در جذب و استخدام اهمیت هوش هیجانی بالاتر است یا هوش ریاضی؟
١٠) مهارت مهم تر است یا نگرش؟
١١) مروری بر مفهوم شایستگی منابع انسانی و کاربرد آنها در جذب و مصاحبه
١٢) شایستگی های مدیریتی چیست؟


خرید آموزش آفلاین مهارت ها و تکنیک های مصاحبه های استخدامی