آموزش مجازی تکنیک های مصاحبه استخدامی (جذب و استخدام)؛(وبینار آنلاین)

6,800,000 

تاریخ :  ٢٠ و ٢٧ خرداد
مدرس : آقای مجید یونسی
ساعت : ١٤ الی ١٨
تعداد جلسات : ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره تکنیک های مصاحبه استخدامی : 

چگونگی استخدام شرکت های موفق
تعاریف و هدف
فنون مصاحبه
شایستگی های مصاحبه گر مانند شنود موثر
محتوا و سئوالات مصاحبه شایسته محور
راهنمایی برای اجرای مصاحبه
پرسش های طلایی
تیپ شناسی با مصاحبه با رویکردهای نوین و علمی
ساخت پرسشنامه برای مصاحبه
چگونگی سنجش شایستگی های محوری/ عمومی نزد متقاضی