آموزش مجازی سامانه مودیان مالیاتی(وبینار آنلاین)

7,500,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای مجید رئوفی
ساعت :  ٩ الی ١٣
تعداد جلسات : ١ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی سامانه مودیان مالیاتی : 

 

١) هدف از تصویب قوانین مالیاتی در ایران و سایر کشورها

٢) اشخاص حقیقی موضوع ماده ٨١ و ١٤٢ قانون مالیات‌های مستقیم

٣) کارپوشه،صورتحصاب الکترونیکی

٤) اشخاص مشمول،شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی

٥) تکالیف اشخاص مشمول

٦) تکالیف سازمان، دستگاه ها و مراجع ذیربط ماده ١٦

٧) تشویق ها و تسهیلات

٨) ضمانت نامه های اجرایی و نظارت بر اجرا