آموزش مجازی حکمت روزه و احکام روزه داری(آموزش آفلاین)

1,200,000 

روزه به معنای خودداری نفس از نوشیدن و خوردن و دیگر لذت های نفسانی و همچنین محرمات، برای بسیاری از مردم که نمی توانند دل از لذت های دنیوی و مادی بشویند بسیار دشوار است و تنها اهل خشوع و خضوع هستند که به حکم الهی دست از اموری حتی مباح چون خوردن و نوشیدن و مباشرت با همسر بر می دارند.

مقدار:

توضیحات

حکمت روزه و احکام روزه داری

آقای رضا فتحی

مدت دوره آموزشی  8ساعت که معادل 2ساعت ویدیو آموزشی میباشد

کلیه افراد علاقمند به موضوع دوره اعم از کارکنان و دانشجویان