آموزش مجازی مدیریت بیمه و بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی(وبینار آنلاین)

4,900,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس : آقای حمید رضا کاشانچی

ساعت :   ٩ الی ١٣

تعداد جلسات : ١ جلسه 

ناموجود

توضیحات

آموزش مجازی قوانین کار و تامین اجتماعی

آموزش مجازی مدیریت بیمه و بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی :

١) تعریف بازنشستگی و  اهمیت آن
٢) حالات باز نشستگی(براساس سن،سابقه و جنسیت)
٣) نحوه اشتغال بازنشستگان کشوری، لشگری و … در بخش خصوصی و تبعات قانون کار و تامین اجتماعی

٤) چگونگی به کار گیری بازنشستگان تامین اجتماعی(تکلیف قانونی و نحوه اجرا)
٥) کدام مزد و مزایا در محاسبه بازنشستگی مبنای تعیین متوسط دستمزد قرار میگیرد؟
٦) آیا میتوان ادعا نمود که بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی از شرایط و کیفیت بهتری برخوردار است؟
٧) چگونه و با مراعات چه نکاتی میتوان با کیفیت ترین بازنشستگی را داشت؟
٨) اشتغال بیمه شدگان در کارگاه دیگر(کارگاه دوم) چه تاثیری در بازنشستگی دارد؟
٩) کدامیک از حالات بازنشستگی، مستمری بدون رعایت حداقل دستمزد تعیین و پرداخت میشود؟
١٠) بازنشستگی براساس کارهای سخت و زیان آور(نحوه تشخیص،مرجع تشخیص،نحوه محاسبه ٤ درصد حق بیمه و مسئول پرداخت)
١١) بازنشستگی در واحد های صنعتی(شرایط سن و سابقه،اختیارات کارفرما،میزان حق بیمه،مسئول پرداخت و …)
١٢) زمان و چگونگی تقاضای بازنشستگی(در چه مواقعی توسط بیمه شده و در چه مواقعی توسط کارفرما صورت میگیرد، مناسب ترین زمان برای تقاضا چه زمانی است؟)
١٣) متوسط دستمزد برای تعیین حقوق بازنشستگی بر مبنای دریافتی دو سال آخر است یا پنج سال آخر؟ چرا و چگونه
١٤) آیا سوابق اشتغال قبلی در سایر صندوق های بازنشستگی بخ ویژه کشوری با انتقال به سازمان جزو سابقه بازنشستگی محسوب میگردد
١٥) چه سوابق دیگری برای احراز شرایط جزو سابقه پرداخت حق بیمه محسوب میگردد؟
١٦) توضیح مختصری درباره غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری،بازماندگان،از کار افتادگی و …