آموزش مجازی مدیریت توزیع و فروش(وبینار آنلاین)

9,850,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس :  آقای فرشید باقری

ساعت : ١٤ الی ١٨

تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی مدیریت توزیع و فروش :

١) مفهوم و روش های توزیع

٢) ویژگی های اصلی سرپرست فروش

٣) ارتباط فعالیت های بازاریابی و فروش

٤) وظایف کانال های توزیع فروش در حالت مطلوب

٥) هدف گذاری فروش

٦) روش های ایجاد انگیزه در کارکنان فروش

٧) استراتژی های فروش و کانال های توزیع

٨) فرآیند مدل فروش و تصمیم گیری

٩) تفکر خلاق و سیستمی

١٠) انواع سوالات در مدل فروش و تکنیک های سوال کردن از مشتری

١١) تکنیک های فروش تلفنی

١٢) علل مرجوعی کالا

١٣) چند نکته کلیدی قبل از راه اندازی شرکت پخش

١٤) ویژگی های یک سیستم پورسانت
١٥) شاخص های صنعت پخش و توزیع
١٦) وظایف مدیر فروش
١٧) روش بهینه کردن سبد کالایی شرکت های پخش
١٨) توصیه برای بهبود عملکرد شرکت های پخش