آموزش مجازی نظام آراستگی در محیط کار با رویکردی نوین(آموزش آفلاین)

2,900,000 

امروزه لزوم استقرار نظام آراستگی سازمانی در محیط کار هر روز بیش از پیش پر رنگ تر میشود. 5s، پنج مرحله کلیدی برای اسقرار نظم در شرکت ها و سازمان ها را بیان میکند و در واقع بر اجرایی کردن مداوم آنها تاکید دارد. این مراحل مانند یک چرخه و دیسک هستند که همه پیش نیاز یکدیگرند تا چرخه ی نظام آراستگی کامل و همواره در حرکت باشد. در این دوره آموزشی با استاندارد های روز جهانی آشنا میشوید؛ از نحوه درست قرار گیری وسایل در میز کار تا سازماندهی و ساماندهی محیط کار!

بدیهی است اجرای این روش که نخستین بار ژاپنی ها آن را ابداع کردند به بهبود چشمگیر راندمان گروهی و فردی در هر سازمانی منجر میشود.

مقدار:

توضیحات


آموزش مجازی نظام آراستگی در محیط کار با رویکردی نوین

5S چیست
اصول 5S چیست
فرهنگ سازی 5S
تاریخچه 5S
قواعد و روش های پیاده سازی 5S

آقای سید مجید طباطبایی

 مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

کلیه پرسنل سازمانها و تمامی مشاغل در سطح خرد و کلان