آموزش مدیریت استعداد یابی و جانشین پروری(وبینار آنلاین)

13,400,000 

تاریخ : ٢٤ و ٣١ خرداد
مدرس : آقای احمدرضا توکل
ساعت : ٩ الی ١٣
تعداد جلسات : ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

آموزش مدیریت استعداد یابی و جانشین پروری :

١) نقش مدیریت استراتژیک در نظام جانشین پروری
٢) تهیه یا بازنگری شناسنامه مشاغل کلیدی شرکت
٣) تدوین مدل شایستگی های شرکت
٤) روش های شناسایی و ارزیابی کارکنان
٥) نقش مصاحبه (CBBI) رفتار محور در شناسایی استعدادها
٦) روش های ارائه ی بازخورد به کارکنان
٧) چگونه برنامه بهبود عملکرد و توسعه فردی تدوین کنیم؟
٨) چالش های پیاده سازی و شاخص های موفقیت در نظام جانشین پروری
٩) فیلم های آموزشی
١٠) پرسش و پاسخ


شما ممکن است به آموزش آنلاین ارزیابی عملکرد منابع انسانی نیز علاقه مند باشید