وبینار آموزشی برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)

4,100,000 

تاریخ :  20 و 27 آذر

مدرس : آقای مهندس فرزاد خرمشاهی

 ساعت  :  30;17- 30;13

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره :

• برنامه ریزی ادغامی در تولید(روش های تثبیت سرعت تولید و برآورده سازی تقاضا)
• نحوه اجرای برنامه ریزی ماهیانه، هفتگی و روزانه در تولید
• تعاريف MRP (برنامه ريزي احتياجات مواد)و جایگاه آن
• اهداف سيستم MRP-ورودی ها و خروجی های MRP- محاسن و معایب MRP
• مکانیزم ،ساختار و محاسبات MRP
• روش تهیه BOM
• برنامه اصلي توليد(MPS) و تشریح ATP(مقدار قابل قول دادن)
• برنامه‌ريزي تقريبي ظرفيت(RCCP)
• برنامه‌ريزي احتياجات ظرفيت CRP