آموزش مجازی برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)؛(وبینار آنلاین)

6,700,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس : آقای مهندس فرزاد خرمشاهی

 ساعت  :  ١٤ الی ١٨

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی برنامه ریزی احتیاجات مواد

١) برنامه ریزی ادغامی در تولید(روش های تثبیت سرعت تولید و برآورده سازی تقاضا)
٢) نحوه اجرای برنامه ریزی ماهیانه، هفتگی و روزانه در تولید
٣) تعاريف MRP (برنامه ريزی احتياجات مواد)و جایگاه آن
٤) اهداف سيستم MRP-ورودی ها و خروجی های MRP- محاسن و معایب MRP
٥) مکانیزم ،ساختار و محاسبات MRP
٦) روش تهیه BOM
٧) برنامه اصلی توليد(MPS) و تشریح ATP(مقدار قابل قول دادن)
٨) برنامه‌ريزی تقريبی ظرفيت(RCCP)
٩) برنامه‌ريزی احتياجات ظرفيت CRP