آموزش مجازی برنامه ریزی و مدیریت تدارکات خطوط تولید و مونتاژ(آموزش آنلاین)

6,600,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای دکتر علی بیات
ساعت : ١٨ _ ١٤
تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی برنامه ریزی و مدیریت تدارکات خطوط تولید و مونتاژ : 

١) سیستم تولید و گذری بر سیستم های تولید
٢) فرآیندهای لجستیک و خطوط تولیدی
٣) برنامه ریزی تولید
٤) کانبان و تولید بهنگام
٥) مدیریت کف کارگاه
٦) لجستیک و انواع آن
٧) مدیریت عملیات و توزیع
٨) زنجیره تامین و مدیریت لجستیک
٩) مدیریت خرید و تدارکات
١٠) سیستم لجستیک و تدارکات
١١) سیستم های مدیریت و کنترل موجودی
١٢) نرم افزار مدیریت لجستیک و تدارکات
١٣) تولید ناب در لجستیک و تدارکات