وبینار آموزشی برنامه ریزی و کنترل تولید

4,950,000 

تاریخ : 20 و 21 مهر
مدرس : آقای دکتر مصطفی ملکی
ساعت : 13- 9
تعداد جلسات : 2 جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای وبینار : 

 

• تعریف برنامه ریزی
• انواع مدل های برنامه ریزی
• برنامه ریزی ادغامی
• برنامه ریزی تامین منابع
• CRP- MRP- MPS- FPC- OPC
• برنامه ریزی سرانگشتی ظرفیت ( RCCP )
• برنامه ریزی کارگاهی
• گزارش دهی تولید