آموزش مجازی برنامه ریزی و کنترل تولید(وبینار آنلاین)

7,600,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای دکتر غلامرضا عینی
ساعت :  ١٤ الی ١٨
تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی برنامه ریزی و کنترل تولید : 

١) تعریف برنامه ریزی
٢) انواع مدل های برنامه ریزی
٣) برنامه ریزی ادغامی
٤) برنامه ریزی تامین منابع
٥) CRP_MRP_MPS_FPC_OPC
٦) برنامه ريزی سرانگشتی ظرفیت(RCCP)
٧) برنامه ریزی کارگاهی

٨) گزارش دهی تولید