دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل تولید

4,950,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای دکتر مصطفی ملکی
ساعت : _
تعداد جلسات : 2 جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای وبینار برنامه ریزی و کنترل تولید : 

 

• تعریف برنامه ریزی
• انواع مدل های برنامه ریزی
• برنامه ریزی ادغامی
• برنامه ریزی تامین منابع
• CRP- MRP- MPS- FPC- OPC
• برنامه ریزی سرانگشتی ظرفیت ( RCCP )
• برنامه ریزی کارگاهی
• گزارش دهی تولید