آموزش مجازی مدیریت تجربه مشتری (CEM) (وبینار آنلاین)

3,500,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای میلاد بخشی
ساعت : _
تعداد جلسات : ١ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی مدیریت تجربه مشتری (CEM) : 

١) شناخت روند رشد لزوم توجه به مدیریت تجربه مشتریان در طول زمان
٢) چگونگی دیدگاه مشتری محور
٣) اهمیت مدیریت تجربه مشتریان
٤) اجزای ایجاد ارزش
٥) انواع احساسات مجزای مشتری
٦) انواع پاسخ های شناختی مشتریان
٧) ابعاد تجربیات مشتریان
٨) سوالات مطرح در مدیریت تجربه مشتریان
٩) فرآیند بهبود تجربه مشتری
١٠) رابطه تجربه مشتری و سودآوری
١١) انواع نقاط تماس
١٢) اندازه گیری تجربه مشتری
١٣) تجربه مشتری آنلاین شامل ابعاد تجربه مشتری آنلاین
١٤) تجربه مشتریان و برندینگ