کتاب آموزش گام به گام نرم افزار(Primavera Enterprise)

50,000 

بعد از اتمام این مجموعه شما قادر خواهید بود :

تشریح ساختارشکست پروژه های سازمانی (EPS)

ایجاد یک پروژه

ایجاد یک ساختار شکست کار WBS

ایجاد اسناد و مدارک پروژه

اضافه کردن  فعالیت ها

و …


 مترجم  :    مهندس اکبر زارعی

ناموجود

توضیحات

کتاب آموزش گام به گام نرم افزار(Primavera Enterprise)

اول /  آشنايی با P3e

دوم /  اضافه كردن يک پروژه به EPS

سوم /  ايجاد ساختار شكست كار – WBS

چهارم /  اسناد مرجع – Reference Document

پنجم /  اضافه كردن فعاليت ها

ششم /  تخصيص مراحل كاری و نقش ها به فعاليت ها

هفتم /  ايجاد روابط

هشتم /  زمانبندی – Scheduling

نهم /  محدوديت ها – Constraints

دهم /  سازماندهی فعاليت ها
يازدهم /  تخصيص منابع و هزينه ها

دوازدهم /  تجزيه و تحليل مصرف منابع و هزينه ها

سيزدهم /  بهينه سازی زمانبندی

چهاردهم /  حدآستانه ها

پانزدهم /  به هنگام سازی پروژه

شانزدهم /  تحليل بررسی زمانبندی به هنگام شده

انتشارات حامی

978-964-96055-0-0
247 صفحه
 مترجم  :    مهندس اکبر زارعی
چاپ اول  1387

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم