کتاب ادهوکراسی

12,000 

برای ایجاد تحول، سازمان ها باید ویژه سالاری را با کار تیمی اجرا کنند. تیمی که در ساختار ویژه سالاریِ خوب اداره میشود، چند مشخصه دارد:

اول اینکه همانند خودِ تحول، تمامی خطوط و مرزهای معمولی  را کنار می گذارد

دوم اینکه این تیمِ پروژه خوب مدیریت شده، به منظور ایجاد تحول طراحی شده است

سوم اینکه تیم خوب مدیریت شده، مستقیماٌ به چیزی که دشمن همه است یعنی عدم ارتباطات حمله میکند

در نهایت اینکه بهترین افکار غالباٌ از کار گروهی حاصل میشود


نویسنده :         رابرت واترمن
  مترجم ها :     مهدی ایران نژاد پاریزی        مهری بیات

ناموجود

توضیحات

کتاب ادهوکراسی

قدرت سازمان ویژه سالار

شروع درست

شروع و ادامه کار

دستیابی به نتایج

زمینه برای سازمان ویژه سالارِ پرتوان

انتشارات نشر مدیران

4_7_92232_964
134 صفحه
 نویسنده :         رابرت واترمن
  مترجم ها :     مهدی ایران نژاد پاریزی        مهری بیات
چاپ اول   ١٣٨٢

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم