کتاب استخدام بهترین ها

180,000 

اگر بتوانید با مطالعه راهکارهای ارائه شده در این کتاب فردی مناسب با مجموعه ای از مهارت های لازم را استخدام کنید، نه تنها تیمی کارا برای پیشبرد  اهداف سازمانتان خواهید داشت بلکه چشم انداز موفقی را نیز برای خود فراهم ساخته اید.


انتشارات رسا
نویسنده :        کتی فایوک
 ترجمه  :          محمد قائم پناه      محمدرضا فراهانی         دکتر حسن بودایی

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب استخدام بهترین ها

١) حقایقی در مورد شناسایی بهترین ها
٢) حقایقی در مورد استخدام بهترین ها
٣) حقایقی در مورد انجام مصاحبه استخدامی
٤) حقایقی در مورد فرآیند انتخاب
٥) حقایقی در مورد مصاحبه های گروهی و چندگانه، بررسی پیشینه، آزمون ها و دیگر ابزار تجارت
٦) حقایقی در مورد ارزیابی داوطلبان و ارائه پیشنهادات
انتشارات رسا
4_889_317_964_978
175 صفحه
  نویسنده :        کتی فایوک
  ترجمه  :          محمد قائم پناه      محمدرضا فراهانی         دکتر حسن بودایی
چاپ اول  ١٣٩٤

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم