کتاب استراتژی های پیشرفته خطوط روند

1,250,000 

در یک روند صعودی مدام شاهد کف و سقف بالاتر هستیم. برای اینکه یک سهم رشد کند نیاز است که فاز جمع آوری در آن به درستی انجام شده باشد. همچنین در یک روند نزولی مدام شاهد کف و سقف پایین تری هستیم و یک سهم زمانی وارد روند نزولی میشود که فاز توزیع در آن به خوبی انجام شده باشد.


انتشارات آراد کتاب
 ترجمه و تالیف  :          مجید هدایتی فر

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب استراتژی های پیشرفته خطوط روند

١) حمایت و مقاومت چیست؟
٢) ترازها و نواحی حمایتی و مقاومتی
٣) تبدیل حمایت و مقاومت به هم
٤) چگونه بفهمیم که ناحیه حمایت و مقاومت شکسته شده است؟
٥) چگونه براساس حمایت و مقاومت معامله انجام دهیم؟
٦) حمایت و مقاومت دارای ناحیه هستند
٧) خطوط روند
انتشارات آراد کتاب
3_633_186_600_978
127  صفحه
 ترجمه و تالیف  :          مجید هدایتی فر
چاپ اول  ١٤٠٢

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم