کتاب استراتژی وایکوف در عرضه و تقاضا

420,000 

من به شما نشان خواهم داد که چگونه میتوانید مانند یک حرفه ای معامله کنید و یاد خواهید گرفت که چگونه ساختار بازار را با استفاده از بینش های اساسی Waykoff در مورد تعامل قیمت بخوانید


انتشارات کتاب آراد
 ترجمه و تالیف  :          رسول احمدی

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب استراتژی وایکوف در عرضه و تقاضا

١) روش Waykoff چیست؟

٢) قوانین Waykoff

٣) چرخه قیمت Waykoff

٤) شماتیک های Waykoff
٥) تجمع Waykoff
٦) شماتیک تجمع٢

٧) مراحل Waykoff

٨) توزیع Waykoff

٩) کانال های Waykoff

١٠) عرضه و تقاضا

١١) انواع مناطق عرضه و تقاضا

١٢) چگونه عرضه و تقاضا را با عمل قیمت معامله کنیم

١٣) چگونه Waykoff را با عرضه و تقاضا معامله کنیم

 

انتشارات کتاب آراد
3_620_186_600_978
40  صفحه
 ترجمه و تالیف  :          رسول احمدی
چاپ اول  ١٤٠٢

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم