کتاب اصول پنجگانه ی آراستگی در محیط کار (5s)

100,000 

هنگامی که به ضرورت اجرای 5s  در محل کار می اندیشیم، در میابیم که بسیاری از کارها را بدون فکر کردن در مورد آنها و صرفاٌ از روی عادت انجام می دهیم. برای انجام اینگونه کارها به شیوه ی درست، میتوان به خوبی از 5s  بهره گرفت.

5s  همچون یک آینه منعکس کننده ی عادات و الگوهای رفتاری ماست. با این وجود غالباٌ ترجیح میدهیم  چشمانمان را ببندیم و به آنچه در اطرافمان نیازمند اصلاح و بهسازی است، نگاه نکنیم.


 نویسنده :   بهرام خان مختاری

دوره آموزشی اصول آراستگی در محیط کار 5s

ناموجود

توضیحات

کتاب اصول پنجگانه ی آراستگی در محیط کار

مبانی 5s

آشنایی با نظام آراستگی محیط کار 5s

روش های پیاده سازی 5s

نحوه ی استقرار 5s

بهبود عملکرد در کامپیوتر با رعایت کرن اصول آراستگی

حفظ و نگهداری از آنچه بدست آمده است

انتشارات نشر دیدار پارسیان

0_32_5592_600_978
168 صفحه
 نویسنده :   بهرام خان مختاری
چاپ پنجم   1393

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم