کتاب ایده سازی پیشرفت

140,000 

البته که چراغ جادو فقط در افسانه ها وجود دارد، اما شما متوانید غول خود باشید و رویاهای خود را هر زمان که بخواهید برآورده کنید.آرزوی نسباتاٌ بزرگی داشته باشید و از یک ترفند تاثیر گذار استفاده کنید.

ایده سازی پیشرفت، یک سیستم تاثیر گذار و در دسترس برای تحقق آرزوها بدون توجه به بزرگی آنها بر پایه سال ها تحقیق اصولی است که افراد موفق برای ایجاد ایده های عالی،انجام اقدامات بزرگ بدون تعویق و به پایان رساندن موفقیت آمیز هر روز، استفاده میکنند.

هزاران نفر از دانش آموختگان ایده سازی پیشرفت متوجه شدند که بعد از اجرای این سیستم، آنها با احتمال تقریباٌ 100% به آرزو های خود دست یافتند و مسیرشان برای دستیابی به موفقیت چندین بار کوتاه تر شده است.


 نویسنده :     اندری سدنیو
  مترجم :        علی بکایی

ناموجود

توضیحات

ایده سازی پیشرفت

تئوری شادی

سه راه برای یک زندگی هیجان انگیز

زندگی در دستان خودتان است

خود مسئولیتی برای زندگی شما

باور کنید که میتوانید و به هدف دست خواهید یافت

تعهد نسبت به دستیابی به یک هدف

تمرین 100 آرزو

سه سوال جادویی برای شناسایی آرزو ها

اهداف را اولویت بندی کرده و آماده ی پرداخت بهای آن باشید

چشم اندازی قانع کننده ای ایجاد کنید

فرمول جادوی تجسم

ذهن خود را وارد رژیم مثبت کنید

استراتژی

ارزیابی پیشرفت

دست به اقدامات جهت دار بزنید

شکست ها دوستان شما هستند

سوخت برای دستیابی به اهداف

آزمون تجسم هیجانی

موفقیت،موفقیت را پرورش میدهد

5 دقیقه آخر روز

10 سبک زندگی

تفکر و استراحت

انتشارات آدینه

3_40_8610_600_978
91 صفحه
 نویسنده :     اندری سدنیو
  مترجم :        علی بکایی
چاپ اول   1397

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم