کتاب بازاریابی درونی

440,000 

 

 

ناموجود

توضیحات

کتاب بازاریابی درونی

  •  تعابیر ودیدگاه ها
  •   کاربردها، تشابهات و تداخلات
  •  بازار پردازی درونی و کارکردهای درون سازمانی
  •  بازار پردازی درونی در پژوهش ها و مستندات گزارش شده
  •   الگوها و سازه ها
  •   ارکان، ابعاد مولفه‌ها
  •   نکات تکمیلی

 

انتشارات کتاب مهربان

978-600-407-315-8
200 صفحه
دکتر میثم شفیعی رودپشتی
سمیه هادی مارندگانی
چاپ اول 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم