کتاب بازاریابی و اصول موفقیت در بازار

150,000 

در عصر جدید بازاریابی به دلیل وجود عناصری مانند مشتری،نیاز و نیازمند به عنوان یک پدیده پویا شناخته می شود. این عناصر داعماٌ در حال تغییر و تحول اند و بازاریاب برای نیل به موفقیت باید به این مساله واقف باشد که بازار یک پدیده ی ایستا نبوده و باید هر لحظه خود را با شرایط روز تطبیق دهد.


 نویسندگان :         وحید نثائی          لیلا کمالی

ناموجود

توضیحات

فصل اول / بازار و بازاریابی

فصل دوم / مدیریت ارتباط با مشتری

فصل سوم / تقسیم بازار

فصل چهارم / مدیریت محصول

فصل پنجم / قیمت گذاری

فصل ششم / مدیریت توزیع

فصل هفتم / تبلیغات و اقناع

فصل هشتم / ارتباطات

فصل نهم /  بازاریابی الکترونیکی

فصل دهم /  انواع بازاریابی


انتشارات نوید مهر
978-600-92536-6-1
376 صفحه
 نویسندگان :         وحید نثائی          لیلا کمالی
چاپ اول  1391

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم