کتاب برد شما از رختکن آغاز میشود

180,000 

مایک اسمیت و جان گوردون اینجا هستند تا تجربیات شان را در تیم داری و سازماندهی یک گروه در اختیار شما قرار می دهند؛اینکه مرحله به مرحله برای رشد و مراقبت از گروه، که هم باعث اعتلای گروه و هم شخصیت تک تک اعضای گروه شود، باید چه کارهایی انجام داد.

این دو معتقند برای ساختن تیمی قوی و برنده باید از رختکن تیم شروع کرد و با پشتیبانی رهبر تیم و مراقبت همیشگی در اوج ماند.اگر میخواهید تیمی برنده داشته باشید، از رختکن شروع کنید.


 نویسندگان :   جان گوردون              مایک اسمیت
مترجم :           حمیده کارون

ناموجود

توضیحات

کتاب برد شما از رختکن آغاز میشود

فرهنگ

مسری

باثبات

ارتباط برقرار کنید

بپیوندید

تعهد

توجه

C بزرگ

فراتر از هفت C

برنامه اجرایی

انتشارات آموخته

6_71_8237_600_978
169 صفحه
 نویسندگان :   جان گوردون              مایک اسمیت
مترجم :           حمیده کارون
چاپ اول   1397