کتاب برندها و برندسازی

300,000 

برندها ارزشی را که مشتری برای برند قائل است می سازند،زیرا تلاش و خطر خرید چیزها را کاهش می دهند؛ بنابراین به تامین کنندگان انگیزه ای می دهند که در کیفیت و نوآوری سرمایه گذاری کنند. برندسازی می تواند تجربه مشتری را از نظر زیبایی شناختی و روان شناختی افزایش دهد. امروزه نسبت به ده یا بیست سال گذشته علاقه بسیاری به برندها ایجاد و اهمیت آنها تشخیص داده شده است، اما هنوز در بسیاری از موضوعات،ناآگاهی و سوءبرداشت وجود دارد.

این کتاب خطاب به هر فرد صاحب فکری نوشته شده است که خواهان درک بهتری از ارزش مالی و اجتماعی برندها،بهترین شیوه ی کار رایج در برندسازی و برخی مسائل نو ظهور درباره این موضوع مهم، پیچیده و جذاب است.

 نویسندگان :      ریتا کلیفتون        جان سیمونز
 مترجم   :           راحله فاضلی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

برندها و برندسازی

پیش گفتار

بخش اول : چرا برند؟ 

مقدمه ” ریتا کلیفتون ”

برند چیست؟ ” تام بکلت ”

ارزش مالی برندها ” جان لیندمن ”

ارزش اجتماعی برندها ” جایلز گیبونز ”

آنچه برندها را مهم می کند ” جز فرامپتون ”

بخش دوم : شیوه کار در برندسازی

راهبرد برند ” لین الوود ”

تجربه برند ” شان اسمیت ”

هویت تصویری و کلامی ” تونی الن و جان سیمونز ”

ارتباطات برند ” پل فلدویک ”

چشم انداز روابط عمومی در برندسازی ” دبورا باوکر ”

حفاظت از برند ” آلن پلتر ”

بخش سوم : آینده برندها

جهانی شدن برندها ” ثمینا احمد ”

برندسازی در آسیا ” جاناتان چاجت ”

از فیل تا ببر : برند و برندسازی در هند ” مکس رزون ”

برندسازی مکان ها و ملت ها

برندها،نسخه ی جدید : برندها در دنیای دیجیتال ” اندی هابزبوان ”

چشم اندازی جایگزین برای برندها : بازارها و اخلاقیات ” دبورا دون ”

آینده برندها ” ریتا کلیفتون ”

 

انتشارات دنیای اقتصاد

 

8_10_978-600-8591
398 صفحه
 نویسندگان :      ریتا کلیفتون        جان سیمونز
 مترجم   :           راحله فاضلی
چاپ اول   1396

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg