کتاب برند سازی در بخش عمومی

150,000 

موضوع این کتاب، بیان چگونگی استفاده از تکنیک های برندسازی توسطبهترین شرکت های خصوصی جهان و ذکر این نکته است که استفاده از این تکنیک ها در سازمان ها و موسسات بخش عمومی در حال افزایش است.

برند سازی در بخش عمومی اهمیت چشمگیری دارد. در مواجهه با پدیده ی جهانی شدن و افزایش احتمال شکست در بازار و نیز وجود مشکلات در زمینه ی حفظ و نگهداری استعدادها، سرمایه ها، کسب حمایت دولت و نیز وجود رقابت، تنها راه ایجاد تمایز برای بخش عمومی ایجاد قدرت نرم از طریق به کارگیری استراتژی قدرتمندی برای برندسازی میباشد.

 نویسنده :         پائول تمپورال
 مترجم   :          حسین نوروزی         فرشید خموئی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

برند سازی در بخش عمومی

بخش اول : اهمیت برندسازی و ایجاد استراتژی برند

فصل اول / برند سازی و بخش عمومی

فصل  دوم / انواع برند بخش عمومی

فصل سوم / اثر برند ملی و معماری برند

فصل چهارم / ایجاد یک برند قوی در بخش عمومی

فصل پنجم / موضع یابی(جایگاه یابی) برند

بخش دوم : اجرا و مدیریت برند در بخش عمومی

فصل ششم / مدیریت برند در بخش عمومی

فصل هفتم / استراتژی ارتباطات برند

فصل هشتم / تعامل برند و بکارگیری آن

فصل نهم / پیگیری(ردیابی) موفقیت برند

فصل دهم / آینده برندسازی در بخش عمومی

انتشارات نشر فوژان

 

9_45_978-600-7298
248 صفحه
 نویسنده :         پائول تمپورال
 مترجم   :          حسین نوروزی         فرشید خموئی
چاپ اول   1395

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg