کتاب خلاقیت و نوآوری کاربردی به زبان خودمان

25,000 

مشتری گرایی

بهبود مستمر کفیت

نیروی انسانی خلاق و نوآور

دموکراسی سازمانی

تکنولوژی بالا

ساختارهای سازمانی انعطاف پذیر


نویسنده :          سید مهدی میر سعیدی فراهانی

ناموجود

توضیحات

خلاقیت و نوآوری کاربردی به زبان خودمان

معرفی برخی از بزرگان و دانشمندان نوآور خودمان

تعاریف واژه های مرتبط با خلاقیت

چرا باید بیاندیشیم؟

مقوله های مرتبط با خلاقیت

روش های کاربردی خلاقیت

انتشارات اندیشه ارژن

5_0_92042_600_978
114 صفحه
 نویسنده :          سید مهدی میر سعیدی فراهانی
چاپ دوم   ١٣٨٩

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم