کتاب راهنمای عملی استقرار مدیریت دانش

200,000 

اگر سازمان شما در گذشته،مدیریت ریسک و مدیریت ایمنی را با موفقیت به کار گرفته است، شما باید در این خصوص که مدیریت دانش میتواند مسیر طی شده قبلی را برای پیاده سازی دنبال کند امیدوار باشید.


انتشارات انجمن مدیریت ایران

 ترجمه و تالیف :         دکتر بهرام جلوداری ممقانی               دکتر مجید نامه گشای فرد         مهندس نیکو مهری

20 عدد در انبار

مقدار:

شناسه محصول: 1_26_6102_622_978 دسته:

توضیحات

کتاب راهنمای عملی استقرار مدیریت دانش

١) مدیریت دانش چیست؟

٢) گام های پیاده سازی مدیریت دانش

٣) موانع و مشکلات

٤) استراتژی مدیریت دانش

٥) نقش، مهارت ها و ویژگی های رهبر مدیریت دانش

٦) اعضای تیم مدیریت دانش

٧) نقش مدیریت ارشد

٨) بودجه و زمان بندی

٩) اهداف برنامه اجرایی مدیریت دانش

١٠) پیدا کردن شرکایی برای کمک به شما

١١) اجرای ممیزی دارایی های دانشی

١٢) چارچوب مدیریت دانش

١٣) عناصر بحث دانش در چارچوب مدیریت دانش

١٤) عناصر مستندسازی دانش در چارچوب مدیریت دانش

١٥) عناصر ترکیب دانش در چارچوب مدیریت دانش

١٦) عناصر شناسایی و استفاده مجدد از دانش

١٧) معماری سازمان

١٨) تاثیر گذاری بر ذینفعان

١٩) اقدامات فرهنگی برای مدیریت دانش

٢٠) تهیه برنامه اجرایی مدیریت دانش

٢١) ساختن شبکه قهرمانان مدیریت دانش

٢٢) طرح تست و پایلوت

٢٣) گسترش،نهادینه سازی و حاکمیت

٢٤) طراحی سیستم گزارش دهی و سنجش ها

٢٥) نحوه مواجهه با چالش های پیش رو

٢٦) وقتی پیاده سازی پایان یافت

٢٧) پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت مارس

٢٨) پیاده سازی مدیریت دانش در یک شرکت نفت و گاز

٢٩) پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت هوآوی

انتشارات انجمن مدیریت ایران

1_26_6102_622_978
140  صفحه
 ترجمه و تالیف :         دکتر بهرام جلوداری ممقانی               دکتر مجید نامه گشای فرد         مهندس نیکو مهری
چاپ اول  ١٣٩٧

شما ممکن است به دوره آموزشی مدیریت دانش نیز علاقه داشته باشید

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم