کتاب راهنمای مدیران در کانال توزیع

180,000 

بخش اول کتاب، با هدف ایجاد بینش استراتژیک درباره کانال توزیع و معرفی مدل هفت مرحله ای طراحی کانال توزیع نوشته شده است. این بخش از کتاب در چهار فصل ارائه شده است. و به آشنایی با محیط کلان کسب و کار امروزی، تغییرات عمده در مفهوم توزیع، تأثیر زنجیره های تأمین بر توزیع و آشنایی با قوانین بین المللی توزیع می پردازد.

بخش دوم کتاب، با نگاهی عملگرایانه به افراد اجرایی کمک می کند، تا چگونگی اخذ تصمیمات مهم و راهبردی در مسائل مربوط به کانال توزیع را فرا بگیرند. این بخش به معرفی الگوی طراحی کانال در محیط محلی و بین المللی و شیوه انتخاب شرکای کانال اختصاص دارد.

 نویسندگان :          لیندا گرشلز          ادوراد مارین             چاک وست
 مترجم ها  :            پرویز درگی                 امیر حسین سرافرازیان

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

بخش اول : مروری عملیاتی بر ساختار کانال توزیع

فصل اول / شناخت ماهیت توزیع

فصل دوم / نیرو های شکل دهنده استراتژی کانال

فصل سوم / مدیریت زنجیره ی تامین

فصل چهارم / مسائل حقوقی و قرارداد های توزیع

بخش دوم : تصمیمات استراتژیک

فصل پنجم / الزامات کانال،نقشه ای پیش روی مدیران

فصل ششم / طراحی کانال

فصل هفتم / طراحی کانال بین المللی

فصل هشتم / انتخاب شرکای کانال شایسته

بخش سوم : مدیریت فعالیت ها و روابط جاری

فصل نهم /  شناخت دنیای توزیع کنندگان : الزامی برای تامین کنندگان

فصل دهم /  برقراری انتظارات عملکرد متقابل

فصل یازدهم /  بهبود اثربخشی کانال

فصل دوازدهم /  پایش عملکرد و تطبیق با طرح ها

بخش چهارم : طراحی و پیاده سازی سازمان توزیع مویرگی وابسته به تامین کننده

فصل سیزدهم /  ایجاد سازمان توزیع مویرگی وابسته به تامین کننده

فصل چهاردهم /  وظایف مدیر شعبه توزیع مویرگی


انتشارات بازاریابی
978-600-6982-01-4
428 صفحه
 نویسندگان :          لیندا گرشلز          ادوراد مارین             چاک وست
 مترجم ها  :            پرویز درگی                 امیر حسین سرافرازیان
چاپ اول  1392

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg