کتاب راهنمای مدیران در کانال توزیع

180,000 

بخش اول کتاب، با هدف ایجاد بینش استراتژیک درباره کانال توزیع و معرفی مدل هفت مرحله ای طراحی کانال توزیع نوشته شده است. این بخش از کتاب در چهار فصل ارائه شده است. و به آشنایی با محیط کلان کسب و کار امروزی، تغییرات عمده در مفهوم توزیع، تأثیر زنجیره های تأمین بر توزیع و آشنایی با قوانین بین المللی توزیع می پردازد.

بخش دوم کتاب، با نگاهی عملگرایانه به افراد اجرایی کمک می کند، تا چگونگی اخذ تصمیمات مهم و راهبردی در مسائل مربوط به کانال توزیع را فرا بگیرند. این بخش به معرفی الگوی طراحی کانال در محیط محلی و بین المللی و شیوه انتخاب شرکای کانال اختصاص دارد.


 نویسندگان :          لیندا گرشلز          ادوراد مارین             چاک وست
 مترجم ها  :            پرویز درگی                 امیر حسین سرافرازیان

ناموجود

توضیحات

کتاب راهنمای مدیران در کانال توزیع

بخش اول : مروری عملیاتی بر ساختار کانال توزیع

شناخت ماهیت توزیع

نیرو های شکل دهنده استراتژی کانال

مدیریت زنجیره ی تامین

مسائل حقوقی و قرارداد های توزیع

بخش دوم : تصمیمات استراتژیک

الزامات کانال،نقشه ای پیش روی مدیران

طراحی کانال

طراحی کانال بین المللی

انتخاب شرکای کانال شایسته

بخش سوم : مدیریت فعالیت ها و روابط جاری

شناخت دنیای توزیع کنندگان : الزامی برای تامین کنندگان

برقراری انتظارات عملکرد متقابل

بهبود اثربخشی کانال

پایش عملکرد و تطبیق با طرح ها

بخش چهارم : طراحی و پیاده سازی سازمان توزیع مویرگی وابسته به تامین کننده

ایجاد سازمان توزیع مویرگی وابسته به تامین کننده

وظایف مدیر شعبه توزیع مویرگی

انتشارات بازاریابی

978-600-6982-01-4
428 صفحه
 نویسندگان :          لیندا گرشلز          ادوراد مارین             چاک وست
 مترجم ها  :            پرویز درگی                 امیر حسین سرافرازیان
چاپ اول  ١٣٩٢

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم