کتاب راهنمای کاربردی نرم افزار(Primavera Enterprise)

21,500 

نرم افزار P3e قابلیت آن را دارد که کار برنامه ریزی برای طیف وسیعی از فعالیت ها و منابع،برای رسیدن به هدفی مشخص را با کمال دقت انجام دهد.برای یک کاربر، P3e میتواند بهترین دستیار باشد به این معنی که از طریق آن  میتوان پروژه های متعددی را در کمترین زمان برای سازمان یا نهاد های خاص انجام داد.


 مترجم   :   مهندس  بابک سعیدی

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب راهنمای کاربردی نرم افزار(Primavera Enterprise)

يک /  مقدمه ای بر Primavera Enterprise

دو /  Primavera Enterprise و چرخه ی مديريت پروژه

سه /  نحوه ی كار با P3e

چهار /  تنظيمات نمايش اطلاعات

پنج /  ساختار سلسله مراتبی پروژه (EPS)

شش /  ساختار شكست سازمانی (OBS)

هفت /  ايجاد يک پروژه ی جديد

هشت / ساختار شكست كار (WBS)

درس نه /  تقويم

ده /  اضافه كردن فعاليت

يازده /  كنترل و نگهداری مدارک پروژه

دوازده /  زمان بندی (Scheduling)

سیزده /  گروه بندی  و  مرتب سازی اطلاعات

چهارده /  تعریف و اختصاص نقش (Roles)

پانزده /  مدیریت منابع

شانزده /  مدیریت هزینه

هفده /  برنامه هدف

هجده /  اجرای برنامه پروژه

نوزده /  گزارش گیری

بیست /  Import & Export

انتشارات جهان ایمان

964-5023-1-9
232 صفحه
 مترجم   :   مهندس  بابک سعیدی
چاپ اول  1383

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم