کتاب راه اندازی کسب و کار

1,140,000 

خیلی کم اتفاق می‌افتد که فرآیند خرید ساده باشد. تقریبا باید افراد متعددی را متقاعد کنید که خرید یا استفاده از هرگونه محصول قابل توجه‌ چه در محیط کسب‌وکار به کسب وکار و چه در بازار مصرفی (معمولا) محصولتان ارزش خریدن را دارد.

برای موفقیت در فروش محصول، لازم است تا همۀ افرادی را بشناسید که در روند تصمیم‌گیری کاربر نهایی در خرید محصول نقش دارند. برخی افراد به شکلی فعال به تأیید یا رد فرآیند خرید می‌پردازند، درحالیکه برخی دیگر نظراتی را بیان می‌کنند که می‌تواند فرآیند خرید را دچار نوسان کند

نویسنده : بیل اولت
مترجم ها  : سعید روشنی          نفیسه رضایی‌نیک

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

گام 0 : شروع کنید
گام 1 : تقسیم بندی بازار
گام 2 : انتخاب بازار خط مقدم ساحلی
گام 3 : ساخت پروفایل کاربر نهایی
گام 4 : محاسبۀ اندازۀ کل بازار در دسترس برای بازار خط مقدم ساحلی
گام 5 : ترسیم پروفایل کاربرنما برای بازار خط مقدم ساحلی
گام 6 : مورد کاربری چرخۀ حیات کامل
گام 7 : تعیین مشخصات سطح بالای محصول
گام 8 : تعیین کمیت ارزش پیشنهادی
گام 9 : ده مشتری بعدی خود را شناسایی کنید
گام 10 : شایستگی محوریتان را مشخص کنید
گام 11 : موقعیت رقابتی‌تان را ترسیم کنید
گام 12 : تعیین واحد تصمیم‌گیری مشتری
گام 13 : فرآیند جذب مشتری دست به جیب را ترسیم کنید
گام 14 : محاسبۀ اندازۀ کل بازار در دسترس برای بازارهای پس‌آیند
گام 15 : طراحی مدل کسب و کار
گام 16 : تعیین چهارچوب قیمت گذاری
گام 17 : ارزش مادام العمر مشتری جذب شده را محاسبه کنید
گام 18 : فرآیند فروش را برای جذب مشتری ترسیم کنید
گام 19 : محاسبۀ هزینۀ جذب مشتری
گام 20 : فرضیات کلیدی را شناسایی کنید
گام 21 : فرضیات کلیدی را بیازمایید
گام 22 : حداقل محصول تجاری قابل پذیرش را تعریف کنید
گام 23 : نشان دهید که” سگ‌ها غذای سگ را خواهند خورد ”
گام 24 : برنامۀ محصول را توسعه دهید

سخن آخر : کسب و کار چیری فراتر از بیست و چهار گام است


انتشارات آریانا قلم
978-600-7677-04-9
312 صفحه
نویسنده : بیل اولت
مترجم ها  : سعید روشنی          نفیسه رضایی‌نیک
چاپ ششم  1400

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg