کتاب راه سامسونگ

420,000 

مدیریت تحول سامسونگ تلفیقی است از ” فرهنگ تیمی و سخت کوشی ژاپنی “، ” نظاام سازماندهی شده و منضبط آلمانی ” و ” رویکرد نواورانه و جسورانه آمریکایی “. این معجون تنها زمانی معجزه می آفریند که سرمایه های انسانی هر سازمان بتوانند توانمندی های خود را با این رویکردها درآمیخته و مسیر خود را از آن انتخاب و در آن مسیر گام بردارند.


 نویسندگان :   جئیونگ سونگ        کیونگ موک لی
  مترجم ها :     زهرا افلاطونیان         زهره افلاطونیان

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب راه سامسونگ

 

بیست سال تا صدرنشینی

چرا راه سامسونگ؟

سامسونگ چگونه به یک شرکت جهان تراز اول تبدیل شد؟

تکامل تدریجی راه سامسونگ

رهبری و حاکمیت بنیان راه سامسونگ

تکامل تدریجی سیستم مدیریت سامسونگ

سامسونگ چگونه موفق شد؟

اولین عامل موفقیت سامسونگ شایستگی در سرعت بخشی

دومین عامل موفقیت سامسونگ هم افزایی از طریق همگرایی

سومین عامل موفقیت سامسونگ نوآوری تکاملی

آینده ی مسیر سامسونگ

همکاری توام با رقابت داخلی و مدیریت تناقض

آینده ی راه سامسونگ

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

8_121_275_600_978
223 صفحه
 نویسندگان :   جئیونگ سونگ        کیونگ موک لی
  مترجم ها :     زهرا افلاطونیان         زهزه افلاطونیان
چاپ چهارم   1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم