کتاب سیری در قوانین و آئین نامه های اجرایی معادن ایران

190,000 

معادن در توسعه اقتصادی هر کشور نقش مهمی دارد و چنانچه موقعیت سرزمینی از لحاظ میزان و انواع ذخایر معدنی روشن گردد راه های استفاده بهتر از آنها در جهت رشد و توسعه بیشتر نیز شناخته خواهد شد.

 نویسنده :     حسین عبدالله زاده

4 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

سیری در قوانین و آئین نامه های اجرایی معادن ایران

قوانین و آئین نامه های اجرایی معادن در ایران

اولین ضوابط اجرایی بخش معدن در ایران

دومین ضوابط اجرایی بخش معدن در ایران

سومین ضوابط اجرایی بخش معدن در ایران

قوانین و آئین نامه های اجرایی معادن در ایران،بعد از انقلاب اسلامی

تاسیس وزارت معادن و فلزات

چهارمین ضوابط اجرایی بخش معدن در ایران

پنجمین ضوابط اجرایی بخش معدن در ایران

انتشارات دانشگاه صنایع و معادن ایران

5_3_90506_600_978
156 صفحه
 نویسنده :     حسین عبدالله زاده
چاپ اول   1387

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم