کتاب سیستم پشتیبان ارزشیابی عملکرد

400,000 

ناموجود

توضیحات

کتاب سیستم پشتیبان ارزشیابی عملکرد

اهمیت ارزشیابی عملکرد در راه پیشرفت

نقش ارزشیابی در موفقیت سیستم

ابعاد و جلوه های سیستم پشتیبان ارزشیابی

طراحی مدل خام سیستم پشتیبان ارزشیابی

 

انتشارات کتاب مهربان

0_197_407_600_978
92  صفحه
 نویسندگان :        علی اصغر پور عزت         بهنام عبدی
چاپ اول   1397

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم