کتاب صبح جادویی برای بازاریابان شبکه ای

250,000 

این حقیقت را به خاطر بسپارید: اکنون بیش از هر زمان دیگری  زندگی شما اهمیت دارد، زیرا کاری که امروز انجام می‌دهید است که تعیین می‌کند چه کسی می‌شوید، و اینکه به چه کسی تبدیل می‌شوید، همیشه کیفیت و جهت زندگی شما را تعیین می‌کند.

با توجه به اینکه عادت‌های ما زندگی ما را ایجاد می‌کنند، مسلماً هیچ مهارتی وجود ندارد که یادگیری و تسلط بر آن، برای شما مهم‌تر از کنترل عادات باشد. شما باید عادات لازم برای ایجاد نتایج مورد نظر در زندگی‌تان را شناسایی، اجرا و حفظ کنید و در عین حال یاد بگیرید که چگونه عادت‌های منفی را که مانع از دستیابی به پتانسیل واقعی‌تان می‌شود، کنار بگذارید.


نویسندگان :      هال الرود            پت پترینی
 مترجم  :       سیما فاطمی پور

ناموجود

توضیحات

تقدیر بازایابان شبکه ای از این کتاب

درباره ی کتاب های صبح جادویی و هال الرود

دعوت ویژه ی هال

پیشگفتار

مقدمه : صبح جادویی من

چرا صبح مهم است؟(مهم تر از آن چه فکر می کنید)

در 5 دقیقه صحرخیز شوید

ناجیان زندگی؛6 روش

خود_راهبری؛ اولین قانون نه چندان واضح بازاریابی شبکه ای

مهندسی انرژی؛ دومین قانون نه چندان واضح بازاریابی شبکه ای

تمرکز لیزری؛ سومین قانون نه چندان واضح بازاریابی شبکه ای

بقیه روز یک بازاریاب شبکه ای

مشتری یابی هدفمند؛ اولین مهارت اصلی بازاریابی شبکه ای

معرفی محصول و فرصت؛ دومین مهارت اصلی بازاریابی شبکه ای

ثروت در پیگیری است؛ سومین مهارت اصلی بازاریابی شبکه ای

شروع سریع موفقیت؛ چهارمین مهارت اصلی بازاریابی شبکه ای

فرمول جادویی

انتشارات نگاه نوین

978-600-95180-2-9
312 صفحه
نویسندگان :      هال الرود            پت پترینی
 مترجم  :          سیما فاطمی پور
چاپ نهم  1395

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم