کتاب طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند

140,000 

به اعتقاد فیلیپ کاتلر،بارزترین مهارت حرفه ای مدیران،قابلیت و توانایی آنها در ایجاد، حفظ و ارتقای نشان تجاری است. تصویر برند،یکی از مفاهیم مهم بازاریابی محسوب می شود.اگرچه مدیران بازاریابی در رابطه با نحوه ی اندازه گیری آن،داری نظر واحدی نیستند، ولی یک دیدگاه جامع پذیرفته شده این است که تصویر برند بنا بر مدل حافظه ی شبکه ی ارتباطی، همان ادراک مصرف کنندگان در ارتباط با یک برند است، که در غالب تداعی های برند در ذهن مشتری انعکاس میابد.

 نویسنده :      رضا سراجی

3 در انبار

مقدار:

توضیحات

 طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند

بخش اول : مبانی تئوریک

فصل اول / برند

فصل  دوم / هویت برند

فصل سوم / شناخت برند

بخش دوم : اصول ها و معیار ها

فصل چهارم / اصول و معیار های طراحی و هویت برند

بخش سوم : راهکار و نتیجه گیری

فصل پنجم / راهکارهای برند سازی کارا

انتشارات بازاریابی

 

1_44_978-600-6982
178 صفحه
 نویسنده :      رضا سراجی
چاپ اول   1394

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg