کتاب علم عشق

19,000 

مدیریت آینده و آینده ی مدیریت نیازمند درک و شناخت عنصر آگاهی است. این کتاب سعی دارد آگاهی در مدیریت را از یک موضوع پنهان در لایه های درونی خارج و آن را در سطح یک نظریه و رهیافت نوین در هستی شناسی مدیریت نماید.


 نویسنده :  حمیدرضا رضایی

4 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب علم عشق

عنصر آگاهی در هستی شناسی مدیریت

آگاهی و عقل کل در ادبیات عرفانی

بازآفرینی و معنا شناسی عنصر آگاهی در مدیریت

نمونه هایی از به کارگیری عنصر آگاهی در مدیریت

توسعه آگاهی در مدیران

انتشارات رسا

7_728_317_964_978
121 صفحه
 نویسنده :  حمیدرضا رضایی
چاپ اول   1387

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم