کتاب فنگ شویی

790,000 

در این کتاب می آموزید که فنگ شویی چگونه شکل گرفت و چه اثری بر زندگی شما دارد؛ با مکتب های گوناگون فنگ شویی و نحوه ی انتخاب مناسب ترین آن ها بر اساس شرایط زندگی خودتان آشنا میشوید؛ یاد میگیرید که چگونه از عناصر پنجگانه استفاده کنید تا بیشترین بازدهی را داشته باشند؛ از جاری شدن انرژی منفی که مانع موفقیت شما میشود جلوگیری کنید؛ از رنگ ها به گونه ای استفاده کنید که جریان چی در فضا جاری شود.


انتشارات نشر هورمزد
نویسنده :     جان چنگ
مترجم  :       یاسین قاسمی

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب فنگ شویی

تاریخ فنگ شویی

فنگ شویی در زندگی شخصی و کاری

مکاتب فنگ شویی

عناصر پنج گانه

باگوآ

آینه ها و کریستال ها

اجرای فنگ شویی در خانه ی شما

درمان های فنگ شویی

انتشارات نشر هورمزد

7_50_6958_600_978
127 صفحه
نویسنده :     جان چنگ
مترجم  :       یاسین قاسمی
چاپ دوم   1402

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم