کتاب قانون امور گمرکی مصوب ١٣٩٠/٨/٢٢ مجلس و آیین نامه اجرایی آن مصوب ١٣٩١/١٢/٦ هیات وزیران

1,620,000 

انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی
  نویسنده :         رضا بنایی

2 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب قانون امور گمرکی

١) تعاریف، سازمان و کلیات
٢) حقوق ورودی و هزینه های خدمات
٣) فناوری اطلاعات و ارتباطات
٤) تضمین
٥) تشریفات و کنترل های گمرکی
٦) الزامات سامانه هماهنگ شده
٧) ارزش کالای وارداتی
٨) ارزش گمرکی کالای صادراتی
٩) انبارهای گمرکی
١٠) مسئولیت حفظ و نگهداری کالا در انبارهای گمرکی
١١) تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص
١٢) ورود موقت برای پردازش
١٣) ممنوعیت ها در ورود قطعی
١٤) مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی
١٥) بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص
١٦) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی
2_344_468_964_978
167  صفحه
  نویسنده :         رضا بنایی
چاپ هفدم  ١٤٠١

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم