کتاب قانون تجارت

900,000 

با آگاهی از قوانین حقوق خود را بدانید!

3 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب قانون تجارت

١) مواد ١ الی ٢٠ قانون تجارت مصوب ١٣١١/٢/١٣

٢) مواد ١ الی ٣٠٠ قانون تجارت مصوب ١٣٤٧/١٢/٢٤

٣) مواد ٩٤ الی ٦٠٠ قانون تجارت مصوب ١٣١١/٢/١٣

٤) مواد ٢١ الی ٩٣ قانون تجارت مصوب ١٣١١/٢/١٣

٥) نظامنامه جدید ماده ١٩ قانون تجارت

٦) قانون اصلاح ماده ی ٢٤١ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

٧) آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری

٨) قانون اداره ی تصفیه ی امور ورشکستگی

٩) قانون تجارت الکترونیکی

 

انتشارات کتاب دیدآور

1_035_104_600_978
334  صفحه
 نویسنده :         جهانگیر منصور
چاپ صد و هشتاد و ششم   ١٤٠٢

شما ممکنه کتاب اخلاق حرفه ای در تجارت را نیز دوست داشته باشید!

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم