کتاب قانون غر زدن ممنوع

120,000 

آنچه مسلم است انرژی منفی در محل کار نیز میلیاردها دلار هزینه به کسب و کار تحمیل میکند و بر روحیه،بهره وری و سلامت افراد و تیم ها تاثیر میگذارد. جان گوردون نویسنده،مشاور و سخنران در کتاب غر زدن ممنوع نشان میدهد که چگونه میتوانید انرژی منفی را نابود سازید و الهام بخش دیگران برای پذیرفتن نگرش مثبت باشید.

 نویسنده :   جان گوردون
  مترجم :      مریم اردکانی

ناموجود

توضیحات

قانون غر زدن ممنوع

هوپ

آتش

روحیه

تماس تلفنی

مشکل واقعی

ترافیک

صحبت

هزینه ی منفی نگری

از این بدتر هم ممکن بود

سرطان

جاده مثبت

روزه ی غر

سه ابزار ترک غر

بی خبری خوش خبری

اصول کامیابی

بلاگرها

باغبان

جمعه

جلسه

اصول مثبت

سوال ها

باز هم ترافیک

یکشنبه

دوشنبه

هوپ قانون غر زدن ممنوع را بیان میکند

ارائه

مسابقه برای برنده شدن

اخبار جدید به هوپ میرسد

شش ماه بعد

همه چیز رو به راه است

برنامه ی عمل قانون غر زدن ممنوع

انتشارات آموخته

3_72_8237_600_978
117 صفحه
 نویسنده :   جان گوردون
  مترجم :      مریم اردکانی
چاپ اول   1397

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم