کتاب قضایای موردی واقعی بازاریابی

50,000 

رقابت با سرعت سرسام آوری در سطح جهان رو به گسترش است و بازار ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.ابزارهای ارتباطی جدید بر سرعت رقابت افزوده اند و در این فضا اهمیت علم بازاریابی روز به روز بیشتر می شود،چرا که عامل اصلی به وجود آمدن این علم،همان رقابت بوده است.


نویسنده :      پرویز درگی

ناموجود

توضیحات

فصل اول /  رهنمودهايی برای تهيه ی يک تجزيه و تحليل موردی و پاسخ به آن

فصل دوم /  قضايای موردی واقعی بازاريابی با نگرش بازار ايران

فصل سوم /  پاسخهايی برای برخی قضايای مطرح شده در كتاب

انتشارات بازاریابی

978-600-92505-2-6
249 صفحه
نویسنده :      پرویز درگی
چاپ دوم  1390

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم