کتاب مجموعه مقالات مدیریت( مدیریت کسب و کار جلد پنجم )

83,000 

ناموجود

توضیحات

کتاب مجموعه مقالات مدیریت

آموزش آنلاین تهیه و تدوین طرح های کسب و کار

محاسبه کارآیی و نا کارآیی فنی در صنعت بانکداری ایران

استراتژی توسعه صادرات غیر نفتی کشور براساس درآمد سرانه

تجزیه و تحلیل صنعت نرم افزار در ایران

بررسی عوامل موثر بر حفظ و تقویت وفاداری مشتریان

الگوی هماهنگی استراتژی کار آفرینی

الگوی هماهنگی استراتژی آمیخته بازاریابی

الگوی استراتژیک مدیریت دانش برای ارتقای عملکرد پژوهشگاه ها

 

انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

5_214_379_964_978
315  صفحه
نویسنده :    سید محمد اعرابی
چاپ اول   1390

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم