کتاب مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

290,000 

 • رهگذار آموزش و یادگیری
 • آموزش و یادگیری در افق 2020
 • شایستگی های نوین مدیران آموزش

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین : اباصلت خراسانی، محمد عموزاد، اعظم ملامحمدی

47 در انبار

مقدار:

توضیحات

مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

 •  جایگاه آموزش در دنیای مبتنی بر دانش
 •  آموزش و یادگیری در افق 2020
 •  شایستگی های نوین مدیران و کارشناسان آموزش
 •  مدیریت کیفیت جامع و آموزش و توسعه
 •  مدل های تعالی سازمانی و جایگاه آموزش در آنها
 •  مدل های تعالی منابع انسانی و جایگاه آموزش در آنها
 •  تجربه مدل های تعالی در آموزش، توسعه و یادگیری کارکنان
 •  روندیابی تاریخی مدل های تعالی در ایران
 •  مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-112-9

 

280 صفحه

 

اباصلت خراسانی – اعظم ملامحمدی – محمد عموزاد

 

چاپ دوم 1396

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg