کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی

2,300,000 

ناموجود

توضیحات

کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی

آموزش آنلاین مدیریت منابع انسانی(HRM)

مدیریت استراتژیک

مدیریت منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

ماهیت استراتژی منابع انسانی

طراحی و تدوین استراتژی منابع انسانی

اجرای استراتژی منابع انسانی

ارزشیابی استراتژی منابع انسانی

 

انتشارات کتاب مهربان

6_306_407_600_978
390  صفحه
نویسندگان  :      آرین قلی پور              اصغر اسدی              بهارک سفید گران
چاپ سوم   1401

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم