کتاب مدیریت تولید و عملیات

75,000 

وظیفه مدیر تولید و عملیات ایجاد توازن میان نیروی انسانی،تجهیزات و دستگاه ها و روشهای انجام کار برای پیشبرد اهداف تولید و فعالیت سازمان می باشد.مفهومی که در تعریف این وظیفه نیاز به درنگ و تامل بیشتری دارد،ایجاد هماهنگی و ایجاد توازن میان سه عنصر انسان،روش و ابزار است.


نویسندگان :   حسن فارسیجانی         علیرضا حسین بیگی

5 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مدیریت تولید و عملیات

آموزش آنلاین مدیریت تولید و عملیات

مفاهیم مدیریت تولید  و عملیات

پیش بینی  و تجزیه و تحلیل سری های زمانی

مدیریت بهره وری

ابزارهای تجزیه و تحلیل تصمیم گیری

مدیریت تولید و برنامه ریزی راهبردی

طراحی استقرار ماشین آلات تا فرایندها و بالانس خط تولید

طراحی و توسعه محصول

برنامه ریزی ظرفیت

مکان یابی کارخانه و طراحی سیستم های توزیع

اتوماسیون و تکنولوژی فرآیند

قابلیت اطمینان و نگه داری

مدیریت منابع انسانی و طراحی شغل

مدیریت مواد و کنترل موجودی

روش های نوین برای تولید در کلاس جهانی

برنامه ریزی مواد مورد نیاز

برنامه ریزی جامع  و زمان بندی اصلی تولید

زمان بندی عملیات و کنترل فعالیت تولید

برنامه ریزی و کنترل پروژه

کنترل کیفیت جامع

شبیه سازی و سیستم های صف

تجزیه و تحلیل تصمیم

مجموعه سوالات  کارشناسی ارشد (88-75)

انتشارات حامی

978-600-5962-01-7
416 صفحه
نویسندگان :   حسن فارسیجانی         علیرضا حسین بیگی
چاپ دوم  1389

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم