کتاب مدیریت تولید و عملیات

75,000 

وظیفه مدیر تولید و عملیات ایجاد توازن میان نیروی انسانی،تجهیزات و دستگاه ها و روشهای انجام کار برای پیشبرد اهداف تولید و فعالیت سازمان می باشد.مفهومی که در تعریف این وظیفه نیاز به درنگ و تامل بیشتری دارد،ایجاد هماهنگی و ایجاد توازن میان سه عنصر انسان،روش و ابزار است.

نویسندگان :   حسن فارسیجانی         علیرضا حسین بیگی

5 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل اول / مفاهیم مدیریت تولید  و عملیات

فصل دوم / پیش بینی  و تجزیه و تحلیل سری های زمانی

فصل سوم / مدیریت بهره وری

فصل چهارم / ابزارهای تجزیه و تحلیل تصمیم گیری

فصل پنجم / مدیریت تولید و برنامه ریزی راهبردی

فصل ششم / طراحی استقرار ماشین آلات تا فرایندها و بالانس خط تولید

فصل هفتم / طراحی و توسعه محصول

فصل هشتم / برنامه ریزی ظرفیت

فصل نهم / مکان یابی کارخانه و طراحی سیستم های توزیع

فصل دهم / اتوماسیون و تکنولوژی فرآیند

فصل یازدهم / قابلیت اطمینان و نگه داری

فصل دوازدهم / مدیریت منابع انسانی و طراحی شغل

فصل سیزدهم / مدیریت مواد و کنترل موجودی

فصل چهاردهم / روش های نوین برای تولید در کلاس جهانی

فصل پانزدهم / برنامه ریزی مواد مورد نیاز

فصل شانزدهم / برنامه ریزی جامع  و زمان بندی اصلی تولید

فصل هفدهم / زمان بندی عملیات و کنترل فعالیت تولید

فصل هیجدهم / برنامه ریزی و کنترل پروژه

فصل نوزدهم / کنترل کیفیت جامع

فصل بیستم / شبیه سازی و سیستم های صف

فصل بیست و یکم / تجزیه و تحلیل تصمیم

فصل بیست و دوم / مجموعه سوالات  کارشناسی ارشد (88-75)


انتشارات حامی
978-600-5962-01-7
416 صفحه
نویسندگان :   حسن فارسیجانی         علیرضا حسین بیگی
چاپ دوم  1389

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg