کتاب مدیریت خدمت(فرهنگ مشتری مداری)

60,000 

موفق ترین بازرگانان اولیه،همچنان که رقابت پدید می آمد،میبایستی راه های مختلفی را جستجو میکردند تا آنچه را فراهم می آورند، از دیدگاه مشتریان متفاوت و ویژه باشد. امروزه ادامه ی حیات هر مجموعه ای منوط بر جذب روز افزون مشتریان جدید و نگهداری مشتریان همیشگی است. موضع گیری هوشمندانه در رقابت در زمینه ی محصول و قیمت میتواند در کوتاه مدت جای پایی فراهم آورد اما برای بیشتر موسسات، مطمئن ترین راه به منظور ادامه ی حیات و موفقیت این است که کیفیت خدمات همواره در خاطر مشتریان باقی بماند.


 نویسندگان :     باریه هاپسون           جک لوگاری         استیو مور گاتروید         ترزا ریپلی             مایک اسکالی             دن سیمپسون
  مترجم :           مهدی ایران نژاد پاریزی

ناموجود

توضیحات

کتاب مدیریت خدمت(فرهنگ مشتری مداری)

1) چرا خدمت مهم است؟

2) رهبری برای خدمت

3) بر مشتریان خود تمرکز کنید

4) ایجاد تجربه برای مشتریان

5) وضع و اندازه گیری استانداردهای خدمت

6) سود بردن از شکایات

7) فرهنگ سازمانی و کیفیت خدمت

انتشارات نشر مدیران

4_5_92232_964_978
206 صفحه
 نویسندگان :     باریه هاپسون           جک لوگاری         استیو مور گاتروید         ترزا ریپلی             مایک اسکالی
                        دن سیمپسون
مترجم :           مهدی ایران نژاد پاریزی
چاپ سوم   ١٣٩٠

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم