کتاب مدیریت ریسک های مالی و سازمانی

2,600,000 

ریسک سازمانی شامل کلیه ریسک هایی است که بر دستیابی سازمان به اهداف سازمانی تاثیرگذارند و موجب انحراف از اهداف می‌شوند.
در یک دسته بندی کلی می توان ریسک های سازمانی را به دو بخش ریسک مالی و ریسک غیر مالی تفکیک نمود.

منشاء ریسک های سازمانی به دو بخش درون زا و برون زا قابل تقسیم می باشند‌‌. ریسک های سازمانی با منشاء درون‌زا ریسک های سازمانی هستند که منشاء درون سازمانی دارند و ریسک های سازمانی برون‌زا ریسک های سازمانی هستند که منشاء برون سازمانی دارند.

نویسنده : علی اصغر انواری رستمی

ناموجود

توضیحات

کتاب مدیریت ریسک های مالی و سازمانی

 یکم : کلیات ریسک و مدیریت ریسک

 دوم : مدیریت ریسک های سازمانی

 سوم : ریسک سقوط یا ریزش قیمت سهام در بورس‌ها

 چهارم : ریسک حسابرسی و ریسک تقلب

 پنجم : سیستم‌های کنترل داخلی و مدیریت ریسک

 ششم : ریسک نقدینگی و نقدشوندگی دارایی‌ها و سهام شرکت‌ها

 هفتم : ریسک اعتباری

 هشتم : ریسک پورتفوی سرمایه‌گذاری، ریسک درماندگی مالی و ورشکستگی

 نهم : ریسک ارزی

 دهم : مقدمه‌ای بر مهندسی ریسک و مشتقات مالی

 یازدهم : تئوری اقتصادی انتخاب و تجزیه‌ و‌ تحلیل تابع مطلوبیت و تابع ریسک (خطر)

انتشارات کتاب مهربان

978-600-407-365-3
360 صفحه
نویسنده : علی اصغر انواری رستمی
چاپ اول 1400

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم