کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه محور

300,000 

 • مفهوم مدیریت منابع انسانی
 • شکل دهی مجدد مدیریت منابع انسانی
 • مدیران صف در منابع انسانی چهار وجهی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین : کارین بریدین، یوناس سودرلوند

48 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه محور

 •  پروژه گرایی
 •  سازمان های پروژه محور
 •  مفهوم مدیریت منابع انسانی
 •  شکل دهی مجدد مدیریت منابع انسانی : منابع انسانی چهار وجهی
 •  مدیران صف در منابع انسانی چهار وجهی
 •  مدیران پروژه و مدیریت منابع انسانی
 •  کارگران پروژه و کار پروژه محور
 •  متخصصان منابع انسانی در سازمان های پروژه محور
 •  مقایسه ها و مغایرت ها

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-118-1

 

256 صفحه

 

کارین بریدین – یوناس سودرلوند

 

اکبر عیدی – امیرحسین قهرمانی

 

چاپ اول 1394

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم