کتاب مشاوره استراتژی(اصول کمبریج،استراتژی کسب و کار)

1,050,000 

در این کتاب نویسنده توضیح میدهد که مشاوره استراتژی چیست، از کجا نشات گرفته، چگونه میتوان به نحوی موثر آن را تمرین کرد و در آینده در کجا به کار گرفت.


انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی
 نویسنده :        یرون کراینبرینک
مترجم :            رامتین افشین فر

ناموجود

توضیحات

کتاب مشاوره استراتژی

١) تعریف مشاوره استراتژی

٢) بیشینه مشاوره استراتژی

٣) مشاوره استراتژی سنتی و محدودیت های آن

٤) ماهیت و هدف مشاوره استراتژی

٥) فرآیند مشاوره استراتژی

٦) نقش های مشاوره استراتژی

٧) نتیجه گیری و چشم انداز

 

انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی

9_80_5941_622_978
128  صفحه
 نویسنده :        یرون کراینبرینک
مترجم :            رامتین افشین فر
چاپ اول  ١٤٠٢

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم