کتاب معماری فرهنگ سازمانی

250,000 

مرجع بودن کتاب حاضر به این معنی است که به توصیف ابعاد اصلی فرهنگ کمک میکند و یک چارچوب تئوریک برای فهم اَشکال فرهنگ ارایه میدهد. یعنی مسئاله را که وقتی تغییر فرهنگ آغاز میشود  چه چیزی باید جستجو شود؟ همچنین شیوه های ارتباط تغییر فردی و تغییر سازمانی را بیان میکند.


نویسندگان :     پروفسور کمرون          پروفسور کوئین
  مترجم :           مهدی ایران نژاد پاریزی

ناموجود

توضیحات

معماری فرهنگ سازمانی

1) مقدمه ای بر فرهنگ سازمانی در حال تغییر

2) ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی

3) چارچوب ارزش های رقابتی

4) ترسیم تصمیم فرهنگ سازمانی

5) به کارگیری چارچوب برای تشخیص و تغییر فرهنگ سازمانی

6) تغییر فردی به عنوان کلید تحول فرهنگی

7) دستور العملی کوتاه و مفید برای تغییر فرهنگ سازمانی

انتشارات نشر مدیران

4_05_5899_600_978
263 صفحه
 نویسندگان :     پروفسور کمرون          پروفسور کوئین
  مترجم :           مهدی ایران نژاد پاریزی
چاپ اول   ١٣٩٣

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم